SERVICII GDPR PENTRU ORICE AFACERE

Serviciile noastre includ

Servicii GDPR oferite

Servicii GDPR complete de auditare, implementare pentru conformitate cu regulamentul UE 679/2016 precum și servicii DPO (Data Protection Officer)

Audit Protecția Datelor GDPR

Auditarea proceselor de prelucrare a datelor cu caracter personal este punctul de plecare în obținerea conformității acestor prelucrări.

Indiferent de obiectul de activitate al operatorului de date – societate comercială, instituție, unitate medicală, ONG, etc. – în prima etapă vom administra un chestionar prin care vom stabili la ce nivel de implementare a GDPR este organizația dvs., urmat de un raport preliminar și un plan proiect implementare prin care se stabilesc etapele de implementare a documentației specifice GDPR.

Următorul pas în faza preliminară este activitatea de cartografiere a datelor cu caracter personal, cea mai relevantă acțiune pentru procesul de audit, activitate derulată de specialiștii noștri în cadrul societății dvs., fără a afecta în vreun fel activitatea dvs.
Procurarea și auditarea datelor din sistemul dumneavoastră informațional

Datele de intrare în procesul de audit sunt cele culese punctual din cadrul activității curente pe care o desfășurați zilnic și constau în:

 • Tipul de date prelucrate;
 • Volumul datelor prelucrate;
 • Scopul prelucrărilor;
 • Legalitatea prelucrărilor;
 • Locul și mecanismele;
 • Persoanele împuternicite;
 • Parteneriate în derulare;
 • Informații complete.

Identificarea măsurilor GDPR optime din perspectiva specificului activităților dumneavoastră.

Datele de ieșire din analiză conțin recomandări de conformare, măsuri corective și/sau preventive pentru respectarea principiilor și reglementărilor GDPR, pentru fiecare client în parte, la nivel de:

 • Resurse Umane;
 • Parteneri;
 • Mediu electronic;
 • Arhivă;
 • Prelucrări video – reglementare supraveghere video, sisteme de control acces, etc.

Implementare GDPR detaliată

Indiferent de domeniul de activitate se face conform planului proiectului de implementare unde se parcurg toate etapele specifice, adaptate la nevoile societății dvs.

Implementarea documentației specifice GDPR cuprinde în general 11 etape care se pot efectua într-o periodă de timp în funcție de complexitatea colectarii și procesării datelor cu caracter personal din cadrul societății.

În cadrul implementării GDPR cea mai importantă etapă o constituie scrierea politicilor și procedurilor specifice fiecărei societăți.

Consultanță post-implementare

Echipa GDPR Bite vă stă la dispoziție și după implementarea GDPR prin consiliere juridică sau tehnică, în funcție de nevoile dumneavoastră, pentru soluționarea oricăror probleme survenite în urma implementării documentației specifice GDPR.

Serviciu DPO extern

GDPR prevede, în anumite situații, obligativitatea numirii unui ofițer cu protecția datelor. Chiar și atunci când nu se impune un DPO (ofițer protecția datelor cu caracter personal), operatorul de date are posibilitatea de a numi un responsabil cu protecția datelor facultativ, cu scopul de a-și asigura un grad de conformare cât mai adecvat în raport cu cerințele legale aplicabile în protecția datelor cu caracter personal.

Numirea unui DPO printr-un cumul de funcții trebuie să urmărească evitarea conflictului de interese, în cadrul societății dvs.

Serviciul nostru extern de DPO, asigură operatorului de date cu caracter personal și angajaților acestuia o bună informare și consiliere privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate, actualizarea periodică a documentației specifice GDPR, monitorizare măsuri implementate precum și colaborarea cu Autoritatea de Supraveghere.

Servicii GDPR Servicii GDPR Servicii GDPR Servicii GDPR Servicii GDPR

Servicii GDPR

Servicii GDPR

Servicii GDPR

Servicii GDPR

Servicii GDPR