Aniversare GDPR
Protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ( carta ) si articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) prevad dreptul oricarei persoane la protectia datelor cu caracter personal care o privesc. In primul rand, privim partea pozitiva majora a GDPR. Actul a dus la crearea a peste jumatate de milion de
Noutati GDPR
GDPR Aplicat
Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.(Regulamentul 679/2016, art.4, alin.2) Definiția termenului prelucrare a datelor cu caracter personal primește și ea
GDPR aplicat
Banca Comerciala sancționată GDPR
Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat, în data de 14.04.2020, o investigație la operatorul Banca Comercială Română S.A., constatând încălcarea dispozițiilor referitoare la securitatea prelucrării, respectiv art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Operatorul Banca Comercială Română S.A. a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 24163,50 lei, echivalentul sumei de 5000 EURO. Investigația a fost demarată în urma primirii unei plângeri, iar în cursul desfășurării
Amenzi GDPR
DPO Belgia
Amenda de 50.000 euro in Belgia pentru numirea ca DPO a șefului de conformitate, risc si audit. Autoritatea a considerat situația ca generatoare de conflict de interese și lipsa de independență a DPO. Conform Regulamentului UE 679/2016 ”un conflict de interese va exista în situațiile în care un DPO deține o poziție în cadrul organizației pe care o conduce, pentru a determina scopurile și mijloacele prelucrarea datelor cu caracter personal”. Din practică au fost identificate
Amenzi GDPR
Servicii GDPR
Identificarea corectă a statutului fiecărui operator de date cu caracter personal. Fiecare organizație care prelucrează date cu caracter personal ar trebui să fie conștientă de importanța acestui proces și să răspundă în sensul Regulamentului la câteva întrebări simple : Ce calitate am? Sunt operator? Sunt împuternicit al operatorului? Sunt operator asociat?. Răspunsurile corecte la aceste întrebări se vor afla în urma unei analize contextuale riguroase, făcute de echipa noastră. Din păcate, în România, după 25
GDPR aplicat
GDPR Aplicat
„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. (Regulamentul nr.
GDPR aplicat
Aniversare GDPR
Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind Protecția Datelor Personale (GDPR) din 25 mai 2018, companiile din întreaga lume încearcă sa se conformeze. Asta înseamna implicit un audit GDPR. Vom căuta să vă îndrumăm cu privire la implementare GDPR cu ajutorul unui audit complet. Vom discuta despre cum se pot clarifica problemele organizației dumneavoastră cu privire la GDPR. Când vine vorba de conformare la GDPR, vei dori, cu siguranță să efectuezi de la bun început o evaluare completă. Reține ca primul audit GDPR pe
GDPR aplicat
DarkWeb
Datele personale pentru 5,2 milioane de clienți ai hotelurilor Marriott au fost expuse în urma unei accesări ilegale, clienții respectivi fiind anunțați ieri, prin e-mail, despre acest incident. În noiembrie 2018, corporația a mai trecut printr-un incident similar, când datele personale pentru circa 500 de milioane de clienți ai hotelurilor Starwood, cumpărate în 2016 de Marriott, inclusiv Sheraton, brand prezent în România, au fost accesate tot ilegal. Hotelurile operate și francizate sub brandurile Marriott folosesc
Uncategorized
Servicul Telecomunicații Speciale
Vă informăm că este activă platforma electronică formular.sts.ro  pentru completarea online a declarațiilor pe proprie răspundere și a adeverințelor de angajator. Platforma operaționalizată pe site-ul Serviciului de Telecomunicații Speciale le permite cetățenilor să completeze de pe telefon sau calculator câmpurile predefinite și, ulterior, să salveze documentele în format PDF. Menționăm că documentele necesită semnătura olografă pentru autentificarea acestora. Este foarte important de menționat că datele personale nu sunt prelucrate de către STS, acestea rămân în
Noutati GDPR
GDPR Aplicat
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP) a anunțat miercuri o serie de amenzi pentru încălcarea regulamentului privind protecția datelor personale. Companiile sancționate sunt eMAG, Vodafone, Enel şi SOS Infertilitatea. Dante Internaţional SA, administratorul eMAG, a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 14.420,4 lei, echivalentul sumei de 3.000 euro. Sancţiunea a fost aplicată operatorului întrucât la sfârsitul anului 2019 a transmis unei persoane fizice un mesaj comercial, deşi la
Amenzi GDPR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *