Amenzi pentru încălcarea GDPR: eMAG, Vodafone, Enel şi SOS Infertilitatea

GDPR Aplicat

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP) a anunțat miercuri o serie de amenzi pentru încălcarea regulamentului privind protecția datelor personale. Companiile sancționate sunt eMAG, Vodafone, Enel şi SOS Infertilitatea.

Dante Internaţional SA, administratorul eMAG, a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 14.420,4 lei, echivalentul sumei de 3.000 euro. Sancţiunea a fost aplicată operatorului întrucât la sfârsitul anului 2019 a transmis unei persoane fizice un mesaj comercial, deşi la începutul anului 2019 operatorul îi confirmase acesteia dezabonarea de la comunicările comerciale.

Totodată, operatorului Dante Internațional SA i s-au aplicat şi două măsuri corective. Astfel, operatorul a fost obligat să implementeze solicitarea persoanei fizice de a-i fi dezactivată din baza de date setarea privind transmiterea pe adresa de sa de e-mail a mesajelor comerciale, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea procesului-verbal. Totodată, operatorul a fost obligat să ia măsuri astfel încât să fie respectate prevederile art. 21 din Regulament, în termen de 20 zile de la data comunicării procesului-verbal. Art. 21 alin. (3) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, prevede că „în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop”.

Vodafone România SA a fost sancţionat contravenţional cu două amenzi în cuantum total de 20.000 lei.

Sancţiunile au fost aplicate operatorului ca urmare a unei sesizări cu privire la faptul că Vodafone România SA a încălcat securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

Astfel, o petentă a Autorităţii a susţinut că a solicitat o ofertă pe telefon, prin intermediul site-ului operatorului Vodafone România SA şi că, ulterior, a primit pe adresa sa de e-mail, un contract încheiat de operator cu o altă persoană fizică, petenta având suspiciuni că datele sale cu caracter personal ar fi putut fi dezvăluite acestei persoane.

Vodafone România SA a fost sancţionat contravenţional cu două amenzi în cuantum total de 20.000 lei.

Sancţiunile au fost aplicate operatorului ca urmare a unei sesizări cu privire la faptul că Vodafone România SA a încălcat securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

Astfel, o petentă a Autorităţii a susţinut că a solicitat o ofertă pe telefon, prin intermediul site-ului operatorului Vodafone România SA şi că, ulterior, a primit pe adresa sa de e-mail, un contract încheiat de operator cu o altă persoană fizică, petenta având suspiciuni că datele sale cu caracter personal ar fi putut fi dezvăluite acestei persoane.

Asociaţia „SOS Infertilitatea” a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 9529,2 lei, echivalentul sumei de 2.000 euro.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a fost sesizată cu privire la faptul că Asociaţia „SOS Infertilitatea” a dezvăluit date cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate.

Autoritatea de supraveghere a solicitat Asociaţiei mai multe informaţii referitoare la aspectele sesizate, dar operatorul nu a răspuns solicitărilor instituţiei noastre. În urma contactării telefonice a operatorului, preşedintele asociaţiei şi-a exprimat opţiunea de a i se transmite solicitarea Autorităţii de supraveghere prin e-mail la o adresă indicată de acesta.

Întrucât Asociaţia „SOS Infertilitatea” nu a transmis informaţiile solicitate până la data încheierii procesului-verbal de constatare/sancţionare, aceasta a fost sancţionată cu amendă.

Totodată, operatorului i s-a aplicat şi măsura corectivă de a transmite Autorităţii, în scris, toate informaţiile solicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea procesului-verbal.

Sursa : Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *